Saturday, 28 November 2020

civil tech

ഇതിൽ ഏത് അക്ഷരം ആണ് നിങ്ങളുടെ പേരിൽ ഉള്ളത്


 

നമ്മുടെ പേരിലെ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിവുണ്ട് എന്നാണ് നാമ ശാസ്ത്ര വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് പേര് ഐശ്വര്യം കൊണ്ടുവരുന്ന ഒന്നാണ് മറ്റുള്ളവരാൽ വിളിക്കപ്പെടുന്ന പേരിന് ഒരു വ്യക്തിയിൽ ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനം വളരെയധികം ആണെന്നാണ് വിശ്വാസം നാമുപയോഗിക്കുന്ന പേരിലെ ചില അക്ഷരങ്ങൾ ഐശ്വര്യവും ഭാഗ്യങ്ങളും വലിച്ചെറിയുന്ന അതാണ് അക്ഷരങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് അറിയുന്നതിനു മുൻപ് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ജോതിഷ വിശ്വാസികൾക്കും അക്ഷരമാലയിലെ വിധേയമാണ് ആത്മവിശ്വാസം ഭരണ സാമർത്ഥ്യം ചിന്തകൾ നവീനാശയങ്ങൾ പരിശ്രമങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ല അക്ഷരങ്ങൾ ചേർന്നാൽ ഉന്നത പദവിയിലെത്തും ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കുകയും ഉയർത്തുകയും വലിയ ചെയ്യുന്ന അക്ഷരമാണ് എ പദ്ധതികൾ കണ്ടുപിടിക്കാനും കർമ്മ പുരോഗതിയും ഉണ്ടാക്കുകയും ഒരാളെ വലിയൊരു ഭരണാധികാരി ആക്കിത്തീർക്കും വലിയ ബുദ്ധി ഉള്ള വ്യക്തിയാണ് അക്ഷരം ഇറങ്ങിയാലും വിജയം ലഭിക്കും ജീവിതത്തിൽ കോട്ടം സംഭവിച്ചാൽ തന്നെ അതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തി ഭാഗ്യവാൻ ചർച്ചകളിൽ വിധികർത്താവായ ശനീശ്വരൻ അക്ഷരമാണ് എച്ച് തളർത്തുകയും വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഗ്രഹനില വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന പേരുകൾ സ്നേഹസമ്പന്നനും ആത്മബലം ഉള്ളവരും കഠിനാധ്വാനികളും തീരുമാനം ഉള്ളവരും സ്വപ്ന സഞ്ചാരികൾ ആയിരിക്കും ആത്മാഭിമാനത്തോടെ തലയുയർത്താനുള്ള കഴിവുള്ളവരാണ് ഇക്കൂട്ടർ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിൽ എഴുത്തിലും ഇവർക്ക് സമനില തെറ്റുകയില്ല ഒരിക്കലും ഉലയാത്ത മനോബലവും സമാധാനപരമായ ജീവിതവും ഉയർന്ന ശമ്പളത്തിൽ ഉള്ള ഉദ്യോഗവും ആലോചിക്കാനുള്ള കഴിവും ഇതിൻറെ പ്രത്യേകതയാണ് തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ ജീവിതവും ഫലപ്രദം ആകേണ്ട പ്രശ്നങ്ങൾ സാധിച്ചു എടുക്കുന്നതിനുള്ള അസാമാന്യമായ സാമർത്ഥ്യവും ആപത്ത് മുൻകൂട്ടിക്കണ്ട് അതിനകത്ത് വിധം ജാഗ്രതയും ഇവർക്കുണ്ട് പരിസ്ഥിതികൾ എല്ലാം അനുകൂലമായിരിക്കും ആഴ്ചയിലും ബലഹീനതയും ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും ഇവരുടെ ജീവിതം സന്തോഷകരമായിരിക്കും പിടിച്ചുകുലുക്കാൻ കഴിവുള്ളവരാണ് മുൻകരുതലും ആത്മവിശ്വാസവും തൻറെ മനസ്സിൽ കണ്ട് ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നിയമപ്രകാരം തന്നെ മറ്റുള്ളവരെയും കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കഴിവുള്ളവരാണ് ഇക്കൂട്ടർ അക്ഷയും ശ്രുതിയും ഇവരുടെ പ്രത്യേകതയാണ് വികാരതീവ്രമായ ഈശ്വര കടാക്ഷം ഉള്ള അക്ഷരം ആയതുകൊണ്ട് ഏതു കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടാലും വിജയമാണ് മനോധൈര്യവും പെട്ടെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കുവാനും നേതൃത്വവും ആശയഗംഭീരൻ പ്രസിദ്ധിയും ഉന്മേഷവും ഇവർക്ക് ലഭിക്കും നേടുന്ന ഇവർ പ്രശസ്തിക്ക് അർഹരാകും പദ്ധതി ആസൂത്രണം വിജയം മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ആഡംബരപ്രിയരും ജീവിതവിജയം ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരു പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിടുന്നവരും ആയിരിക്കും ഇവർ അമിത ആത്മവിശ്വാസം അഗ്നിയും അനുസരണയും ഇല്ലാതാക്കുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് മാതൃകയാക്കാനും നായക സ്ഥാനത്ത് എത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ഇവർ അഹങ്കാരികളും ആയിരിക്കും തുടങ്ങുന്ന പേരുകൾ കലാനി ആരാണ് സകലകലാവല്ലഭ ആരാണ് കീർത്തിയും ധനവും ഉള്ളവനും ആണ് എപ്പോഴും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ ചെയ്യുന്നവരാണവർ സഹായിക്കുന്നവരാണ് ഇവർ വളരെ വിനയം ഉള്ളവരാണോ ഇത് വെച്ചടി വെച്ചടി അഭിവൃദ്ധി പെടുന്നവരും ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വളരെയധികം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നല്ല ജനപ്രീതി നേടുന്ന ജനങ്ങൾ പുകഴ്ത്തി കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും ആണ് സുഖദുഃഖ സമ്മിശ്രമായ ജീവിതമാണ് ഇവരുടെ ഇതിനോടുകൂടി ഹെച് എൻ എ എസ് എന്നീ അക്ഷരങ്ങൾ ചേർന്നാൽ ജീവിതത്തിൽ പല ഉയർച്ചകളും സന്തോഷവും ലഭിക്കും സൗന്ദര്യം ഉള്ളവരും സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള വരും ഗാംഭീര്യമുള്ള വരും നിസ്വാർത്ഥരും ആയിരിക്കും ഇവർ സ്വന്തം താൽപര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി കണക്കില്ലാത്ത സാമ്പത്തിക ചെലവ് പ്രകൃതി പഠനങ്ങൾ.

Subscribe to get more videos :