Friday, 11 December 2020

civil tech

പുര കത്തുമ്പോൾ വാഴ വെട്ടുക എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ടാ മദം പൊട്ടുമ്പോ വാഴ വെട്ടുന്നത് കാണുന്നത്


 

പുര കത്തുമ്പോൾ വാഴവെട്ടുക സാധാരണയായി നമ്മൾ എല്ലാവരും പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രയോഗമാണിത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഞാൻ ഇന്നു നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഇവിടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് തീർച്ചയായും എൻറെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും വേണ്ടി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി പങ്കുവെക്കാത്ത കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു എല്ലാവരും കാഴ്ച കാണുക അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ശുഭദിനം ആശംസിക്കുന്നു.

Subscribe to get more videos :