Tuesday, 20 April 2021

civil tech

കരൾ രോഗം മുൻകൂട്ടി നിങ്ങളുടെ ശരീരം കാണിച്ചു തരും അത് അവഗണിക്കരുത്


 

കരൾ രോഗം മുൻകൂട്ടി ശരീരം കാണിച്ചു തരുന്ന ലക്ഷനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ഈ ഒരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം നമ്മുടെ ശരീരം എന്നു പറയുന്നത് അത്രയും വിലപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശാരീരിക മായുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് ആവശ്യമായ ഒരുപാട് പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങൾ നമ്മൾ റീച്ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം നിങ്ങളാരും ശ്രദ്ധയില്ലാതെ വിടരുത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വിഷയവുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം എന്ന് പറയുന്നത് കരൾവീക്കം എന്ന് പറയുന്ന ആ സുഖം ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് കണ്ടു വരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു അസുഖവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വിഷയം അനിവാര്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം.

Subscribe to get more videos :