Thursday, 17 June 2021

civil tech

ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ അറിയിപ്പ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വരും ദിവസങ്ങളിലെ ബസ് സർവീസ് വിശദാംശങ്ങൾ അറിയുക.


 

Subscribe to get more videos :