Wednesday, 16 June 2021

civil tech

പലനാൾ കള്ളൻ ഒരുനാൾ പിടിയിൽ എത്ര ശരിയാണ് .ആൾദൈവം ആയാലും മനുഷ്യനായാലും നിയമം ഒന്നേയുള്ളൂ..


 

Subscribe to get more videos :