Friday, 4 June 2021

civil tech

വീണ്ടും വീട്ടിലിരിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിത ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.


 

Subscribe to get more videos :