Wednesday, 14 July 2021

civil tech

ക്യാൻസർ എന്ന മഹാരോഗം രൂപപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ശരീരം ചില ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കും അവ ഇത്തരത്തിലുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക


 

Subscribe to get more videos :