Friday, 9 July 2021

civil tech

ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളിലും കണ്ടുവരുന്ന കൈമുട്ടിലെ കറുപ്പ് നിറം എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് എന്താണ് പരിഹാരം ശ്രദ്ധിക്കുക..


 

Subscribe to get more videos :