Thursday, 8 July 2021

civil tech

ഈ കാണുന്ന ചെടിയോ പഴമോ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ .അറിയാവുന്നവർ കമൻറ് ചെയ്യാമോ വലിയ ഉപകാരമാകും.


 

Subscribe to get more videos :