Monday, 30 August 2021

civil tech

ഇനിമുതൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നേരിട്ട് പണം എത്തും ഉടൻ അപേക്ഷിക്കുക.


 

കേന്ദ്രസഹായം ഇനിമുതൽ നേരിട്ട് അക്കൗണ്ടിൽ ഏറ്റവും വിശദാംശങ്ങൾ അറിയുക തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഉടൻ അപേക്ഷിക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ നല്ലവരായ സുഹൃത്തുക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഇത്തരം ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങളറിയാതെ ഇരിക്കരുത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ഒരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞുതരുന്നത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പ്രതീക്ഷിച്ചു.

Subscribe to get more videos :