Sunday, 12 September 2021

civil tech

എത്ര സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ കാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കടബാധ്യതകളും തീരുന്നതാണ്.


 

Subscribe to get more videos :