Thursday, 9 September 2021

civil tech

കൈയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന തരിപ്പും മറ്റു ബുദ്ധിമുട്ടുകളും എന്തുകൊണ്ടാണ് .ഇതിനുള്ള പരിഹാരം എന്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക.


 

Subscribe to get more videos :