Tuesday, 14 September 2021

civil tech

തൈറോയ്ഡ് എന്നാൽ എന്താണ് വിശദമായ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഓരോ മനുഷ്യനും അറിഞ്ഞിരിക്കുക പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ.


 

Subscribe to get more videos :