Saturday, 16 October 2021

civil tech

ഉരുൾപൊട്ടലിൽ മണ്ണിനടിയിൽ ആയ ഒരു പ്രദേശം തിരിച്ചിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.ദയനീയ കാഴ്ചകൾ.


 

ഉരുൾപൊട്ടലിൽ മണ്ണിനടിയിൽ ആയ പ്രദേശം തിരച്ചിൽ തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ആണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വളരെയധികം ശ്രദ്ധയിൽ ഇരിക്കുക കാരണം മഴ കേരളം വിട്ടു ഒഴിഞ്ഞുപോകാൻ താമസിക്കും കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പരിശോധിക്കാമെന്ന് എല്ലാ നല്ലവരായ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ സുരക്ഷിതമാക്കുക.

Subscribe to get more videos :