Sunday, 28 November 2021

civil tech

ചുമ കഫക്കെട്ട് തുടങ്ങിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉള്ള എല്ലാ വ്യക്തികളും ഈ ഗൗരവമായ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.


 

Subscribe to get more videos :