Thursday, 18 November 2021

civil tech

ഈ ചെടി ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ അറിയാവുന്നവർ കമൻറ് ചെയ്യുക ഒരുപാട് ഔഷധമൂല്യം ഉണ്ട്.


 

Subscribe to get more videos :