Monday, 8 November 2021

civil tech

പിത്താശയക്കല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഇരിക്കരുത്.


 

Subscribe to get more videos :