Wednesday, 24 November 2021

civil tech

കേന്ദ്രസർക്കാർ നൽകുന്ന ഈ തുക കൈപ്പറ്റാൻ നിങ്ങൾ ഇത്ര മാത്രം ചെയ്താൽ മതി..


 

കേന്ദ്രസർക്കാർ നൽകുന്ന ഈ തുക കൈപ്പറ്റാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞുതരുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക കേന്ദ്രസർക്കാർ നൽകുന്ന ഈ തുക ഒരുകാരണവശാലും നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല.

Subscribe to get more videos :