Wednesday, 24 November 2021

civil tech

വീടും സ്ഥലവും ഒരുമിച്ച് നാലുലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ലഭിക്കും ആരെങ്കിലും ആവശ്യക്കാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ് ചെയ്യുക.


 

വീടും സ്ഥലവും ഒരുമിച്ച് നാലുലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ലഭിക്കും തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇതിൽ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ആണെങ്കിൽ സന്തോഷമാണ് കാരണം വളരെ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഒരു വീടാണ് ഇത് അതുകൊണ്ട് ആരും ഇത് അവഗണിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് മറ്റൊരു ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ അവരെ അറിയിച്ചു കൊടുക്കുക കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ കാര്യങ്ങൾ.

Subscribe to get more videos :