Thursday, 18 November 2021

civil tech

മികച്ച സാലറിയിൽ നല്ല ഒരു ജോലിയാണോ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എങ്കിൽ ഇവിടെയുണ്ട്.


 

മികച്ച സാലറി ലഭിക്കുന്ന നല്ല ജോലികൾ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി കണ്ടെത്തിയ ഏറ്റവും പുതിയ ജോലി ഒഴിവുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിരവധി ഒഴിവുകൾ ആണ് കേരളത്തിൽ ഇതിൽ ആണ് കേരളത്തിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആരും ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകരുത്.

Subscribe to get more videos :