Thursday, 2 December 2021

civil tech

മഞ്ഞൾ ചേർത്ത വെളിച്ചെണ്ണ ഉറങ്ങുന്നതിനു മുൻപായി കഴിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിന് ലഭിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട്.


 

Subscribe to get more videos :