Sunday, 20 February 2022

civil tech

സത്യം പറഞ്ഞാൽ വണ്ണംകുറയ്ക്കാൻ അത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക.


 

Subscribe to get more videos :