Sunday, 20 February 2022

civil tech

സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി എല്ലാവർക്കുമുണ്ടാകും എങ്കിലും ഇതുപോലെ ഒരു തീരുമാനം ഇനി ആരും എടുക്കരുത്.


 

Subscribe to get more videos :