Friday, 29 April 2022

civil tech

ക്ഷീണം ശരീരവേദന തുടങ്ങിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെടുന്നവർ ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നത് നല്ലതാണ്.


 

Subscribe to get more videos :