Monday, 18 April 2022

civil tech

ജീവിക്കാൻവേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇത്തരം കാഴ്ചകൾ കാണുമ്പോൾ അറിയാതെ കണ്ണുനിറഞ്ഞു പോകുന്നവർ ഉണ്ടോ.


 

Subscribe to get more videos :