Friday, 15 April 2022

civil tech

മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.


 

Subscribe to get more videos :