Thursday, 28 April 2022

civil tech

ഇത്തരം അതിക്രമങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും വകവെച്ചു കൊടുക്കില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് അന്വേഷണം മുറുകുന്നു.


 

Subscribe to get more videos :